Protokol organizacije rada Odjela za djecu s oštećenjem vida

 

 

Protokol regulira organizacijske, tehničke i materijalne uvjete i mjere u radu Odjela za djecu s oštećenjem vida u daljnjem tekstu Odjela.

Voditeljice Odjela dužne su upoznati roditelje djece korisnika Odjela o mjerama i preporukama u organizaciji rada Odjela.

ORGANIZACIJEKE MJERE

Dolazak korisnika Odjela:

Polaznici programa produženog stručnog postupka za učenike s oštećenjem vida dolaze u pratnji roditelja do ulaza u školu, gdje ih preuzima voditeljica programa.

Na ulasku u školu dezinficiraju obuću na za to predviđenom mjestu.

Ruke peru sapunom i toplom vodom u sanitarnim čvoru preko puta ulaza u učionicu Odjela. Dezinfekcijsko sredstvo se za ruke koristi iznimno, u slučaju spriječenosti korištenja sanitarnog čvora.

Voditeljica Odjela prilikom kretanja školskim hodnicima nosi zaštitnu masku za lice, dok se od djece to ne traži.

Iznimno, u slučaju da polaznik Odjela na Odjel dolazi prvi put, roditelj ulazi s djetetom, pri čemu se od roditelja također traži dezinficiranje obuće na ulazu, pranje ruku sapunom i toplom vodom prije ulaska u učionicu Odjela te nošenje zaštitne maske priliko kretanja hodnikom.

Djeca polaznici programa rane intervencije za djecu s oštećenjem vida dolaze u pratnji roditelja do učionice.

Roditelj mora nositi zaštitnu masku, dezinficirati obuću i ruke na ulazu u školu.

Roditelji se ne zadržavaju u prostoru škole za vrijeme boravka djeteta u učionici.

Svaki dolazak djeteta i roditelja u Odjel prethodno je dogovoren s voditeljicama Odjela.

Pri dolasku roditelj je dužan informirati voditeljice o temperaturi djeteta o čemu voditeljice vode evidenciju.

Ako roditelji i djeca ili netko od ukućana imaju simptome infekcije virusom COVID-19, ne dolaze na Odjel.

Voditeljice se pridržavaju istog pravila.

 

Rehabilitacijski rad:

Rehabilitacijski rad je organiziran individualno.

Prije dolaska svakog djeteta dezinficiraju se radne površine, tipkovnice računala i radni materijal koji će biti korišten u radu, što se čini i nakon odlaska svakog djeteta.

Za vrijeme trajanja protuepidemijskih mjera senzorna soba u sklopu Odjela se ne koristi.

Prije dolaska svakog djeteta i nakon njihova odlaska prostorije se prozračuju.

 

 

Korištenje toaleta

Starija djeca samostalna u kretanju i korištenju toleta biti će upućena u mjere i način upotrebe istog.

Mlađa djeca na toalet odlaze u pratnji voditeljice Odjela.

Voditeljice Odjela prilikom pratnje djece do toaleta nose zaštitnu masku.

Tehničke mjere

Voditeljice će  nakon neposrednog rehabilitacijskog rada s djetetom dezinficirati površine i korištena sredstva u radu.

Prozračivati prostoriju nakon svakog korisnika

Osigurati vremenski razmak između korisnika u cilju osiguravanja navedenih mjera.

 

Ovaj protokol sastavni je dio Protokola organizacije rada i obveza djelatnika Osnovne škole Pećine, dokument dostupan na mrežnim stranicama škole.