Kontakt

Prva dječja knjižnica za djecu s oštećenjem vida

Osnovna škola Pećine

Šetalište 13. divizije 25

51000 Rijeka

tel: 051/690-242

051/690-241

voditelj knjižnice: Tanja Šupe, prof.

e-mail: djecja.knji.ost.vida@gmail.com