Dobrodošli na stranice prve dječje knjižnice za djecu s oštećenjem vida

Program produženog stručnog postupka za učenike s oštećenjem vida

Program produženog stručnog postupka za učenike s oštećenjem vida

Školovanje djece s teškoćama u razvoju u uvjetima inkluzije pravo je djeteta koje duži niz godina garantira i regulira Zakon o osnovnom školstvu i ogovarajući pravilnicima istog Zakona. Zakon predviđa nekoliko modela integracije, a sam način izvedbe varira od škole do škole, od grada do grada, od županije do županije. Kada je riječ slijepoj djeciRead more about Program produženog stručnog postupka za učenike s oštećenjem vida[…]