Dobrodošli na stranice prve dječje knjižnice za djecu s oštećenjem vida

Bonton

Bonton

Bonton u svakodnevnoj komunikaciji s osobama s invaliditetom Iako svaka peta osoba ima neku vrstu invaliditeta, ljudi su obično zbunjeni u susretu s njima. Nedovoljna upućenost u njihove potrebe i mogućnosti, nepoznavanje načina pružanja pomoći, te predrasude ili strah od susreta s nepoznatim, sputavaju ljude da slobodno komuniciraju i nude pomoć. Sa željom da olakšamoRead more about Bonton[…]