Projekt “Moderato cantabile”

Opći cilj projekta „Moderato cantabile“ je pridonijeti prevenciji vršnjačkog nasilja među djecom, uključujući djecu s oštećenjem vida koja polaze redovne osnovne škole. U provedbi projekta uz nositelja, Hrvatski savez slijepih, sudjeluju tri partnerske organizacije: Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Osnovna škola „Pećine“ Rijeka i Dječji dom „Tić“ Rijeka.

Aktivnosti projekta su usmjerene na povećanje informiranosti djece sa i bez oštećenja vida, njihovih roditelja i odgojno-obrazovnih djelatnika o nasilju i negativnim posljedicama koje ono nosi te o važnosti prihvaćanja različitosti, kao i na povećanje kompetencija i vještina u prepoznavanju nasilnih oblika ponašanja, pravovremenom i pravilnom reagiranju te nenasilnom rješavanju sukoba.

Kako bi se postigli ovi ciljevi, u četiri osnovne škole (OŠ „Pećine“ Rijeka, OŠ „Jelenje-Dražice“, OŠ „Viktora Cara Emina“ Lovran i OŠ „Ivana Mažuranića“ Novi Vinodolski), provesti će se ciklus od 6 interaktivnih predavanja i radionica za djecu viših razreda (5.-8. razred). Radionice će uključiti različite metode rada kao što su diskusije, kvizovi znanja i igranje uloga, kako bi polaznici bili što aktivnije uključeni u program te se povećala razina prijenosa znanja i vještina.

S obzirom na ozbiljnost teme i visoku interaktivnost metoda rada, u svakoj školi formirati će se grupa od 15 učenika, uključujući djecu s oštećenjima vida. Uz djecu, dvije radionice uključiti će njihove roditelje i nastavno osoblje (ukupno 5 odraslih osoba u svakoj školi), kako bi se u procesu osvještavanja, prepoznavanja i prevencije vršnjačkog nasilja stvorila atmosfera uzajamnosti i zajedništva. Partnerska organizacija Dječji dom „Tić“ Rijeka, kao i Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, svoje bogato iskustvo u radu u ovom području prenijeti će stručnim predavanjem na jednoj od radionica. Vremensko trajanje pojedine radionice je 2 školska sata, a održavati će se svaki tjedan u trajanju od 6 tjedana te započeti sredinom veljače u školskoj godini 2014./2015.

Po završetku ciklusa radionica slijedi završna konferencija na kojoj će svi sudionici moći izložiti vlastita iskustva stečena na projektu i progovoriti o važnosti prepoznavanja i načinima prevencije nasilja, a tom će prilikom biti izloženi  i predstavljeni radovi učenika na temu borbe protiv vršnjačkog nasilja i tolerancije različitosti, te isto tako podijeljeni edukativno-informativni materijali. Svim polaznicima radionica biti će uručene potvrde o sudjelovanju kao oblik priznanja njihovog truda i zalaganja. Ova konferencija biti će održana u OŠ „Pećine“ u Rijeci.

Iskreno se radujemo  suradnji kako bismo ostvarili postavljene ciljeve u borbi protiv vršnjačkog nasilja i našoj djeci omogućili što kvalitetniji život osiguravajući im vještine neophodne za neometani razvoj i odrastanje u društveno odgovorne osobe!

 

Ivona Topić, mag. psih., koordinatorica projekta

 

pdf icon MODERATO-CANTABILE.pdf