Ogledalo – važna igračka za bebu

Igra sa ogledalom ima značajnu ulogu u pravilnom razvoju deteta.

Većina roditelja se uplaši kada vidi da se dete približava ogledalu, jer bi moglo da ga razbije i ozbiljno se povredi. To je, svakako, moguće, ali zato

treba preduzeti određene mere da se to spreči, a nikako uskraćivati detetu korišćenje ogledala.

Za bebu uzrasta 12 do 18 meseci, ogledalo je neophodna igračka, koja omogućava shvatanje telesne šeme, odnosno viđenje sopstvenog tela u prostoru. Iako

tada još uvek ne prepoznaje sebe, ubrzo će početi da se igra sa “svojim likom u ogledalu”.

Reakcija na ogledalo

Prve bebine reakcije na ogledalo su, uglavnom, čuđenje, strah i radoznalost, pa je zato dobro da pored bebe bude majka, otac, ili neka druga poznata odrasla

osoba, kako bi ih videla u ogledalu.

Kada roditelji treba da reaguju?

Deca se rado igraju pred ogledalom, prave grimase, pokazuju zube, ljute se, smeju, oponašaju razne životinje, i slično. Ako dete ima tri godine a ne prepoznaje

sebe, niti reaguje na lik u ogledalu, svaki put panično plače i beži – treba konsultovati nekog lekara ili psihologa.

Osmeh na njihovim licima u ogledalu će smiriti dete, i ono će nakon plača takođe početi da se smeši. Neka deca odmah dobro reaguju, dodiruju lik u ogledalu,

pokušavaju da ga «izvuku ili sklone» sa ogledala, ljube ga… što nikako ne znači da je dete narcisoidno, kako većina roditelja pomisli. Ovo je samo jedna

od faza odrastanja kroz koju dete prolazi, i treba mu omogućiti da to uradi na pravi način.

Tamo sam ja

Najbolje je da ogledalo bude pričvršćeno za zid, da ne može da padne, i dovoljno veliko da dete može da vidi sebe u celini, i bar lice majke pored sebe.

Kako u ovom uzrastu deca puze, ogledalo treba da bude postavljeno nisko, da bi dete moglo da ga koristi kada poželi. U slučaju da nema mogućnosti za to,

treba mu dati plastično ogledalo veličine 30×40 centimetara (ovakva ogledala mogu da se nađu u prodavnicama dečjih igračaka), u kome će moći da vidi svoj

lik.

Put ka samostalnosti

Ogledalo i igra pred njim će biti dobra motivacija da se dete iz četvoronožnog položaja uspravlja bez hvatanja za nešto, kako to inače radi. Takođe će

ovde napraviti i prve korake u

Posmatrajući sebe u ogledalu, dete polako shvata da je odvojeno od majke, što je put ka njegovoj samostalnosti

stranu, bez pridržavanja, što je od velike važnosti za razvoj pravilne šeme hoda. Posmatrajući sebe u ogledalu, dete polako shvata da je odvojeno od majke,

što je put ka njegovoj samostalnosti. Kada će prepoznati sebe – zavisi od zrelosti deteta. Ovo je dug proces, i odvija se u periodu između prvog i drugog

rođendana. Do tada, većina dece ima svest da je to njihov odraz u ogledalu, a ne neki stranac.

Snežana Milanović, viši fizioterapeut

Izvor:  http://www.yumama.com/beba/9-12-meseci/3045-ogledalo-vazna-igracka-za-bebu.html