POSJET RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKOLA KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE

28. veljače 2020. godine Odjel i Prvu dječju knjižnicu za djecu oštećena vida posjetili su ravnatelji osnovnih škola Krapinsko- zagorske županije. Ravnateljima su predstavljeni programi rane intervencije za djecu oštećena vida, rad produženog stručnog postupka za djecu oštećena vida i  aktivnosti Prve dječje knjižnice za djecu oštećena vida. Upoznali su asistivnu tehnologiju koja se primjenjuje u radu s našim polaznicima, taktilne slikovnice s posebnim naglaskom na 3D printanu slikovnicu „Palica svetog Nikole“ prema književnim motivima Ivane Brlić Mažuranić. Susret je završio obilaskom senzorne sobe, a rezultirao je i otvorenim mogućnostima budućih suradnji.