“KOJI JE TVOJ JEZIK?”- RADIONICA U MMSU

14. travnja ove godine u „Malom salonu“ (prostor MMSU-a) održana je umjetnička radionica pod vodstvom umjetnice Marine Jurjević namijenjena djeci oštećena vida. U spomenutom prostoru bila je postavljena i izložba Marine Jurjević i suradnika pod nazivom „Koji je tvoj jezik?“. Izložba i radionica preispitivale su načine komunikacije kojima se često koriste ljudi s višestreukom teškoćana. Ti su načini komunikacije najčešće neuobičajeni za okolinu u kojoj žive. Izložba se sastojala od tri dijela- lopti različitih tekstura i zvukova, koje su razumljivo najviše privukle djecu; snimki razlilčitih načina komunikacije; te filmom bez kraja „Povjerenje“ na kojem su bili prikazani osnovni tae-kwon –do pokreti – načela na koima počiva cijela vještina, a bili su dočarani glazbom. Neka od načela o kojima je riječ su: povjerenje, samokontrola, uljudnost itd.

Kreativni zadatak i cilj radionice za djecu je bio napraviti vlastitu loptu po uzoru na one izložene. Slike prikazuju djecu za vrijeme zabave, kao i njihov uradak koji su nazvali „Crno- bijeli svijet“.

Javorka Milković