Djelatnost odjela

Školovanje djece s teškoćama u razvoju u uvjetima inkluzije pravo je djeteta koje duži niz godina garantira i regulira Zakon o osnovnom školstvu i ogovarajući pravilnicima istog Zakona. Zakon predviđa nekoliko modela integracije, a sam način izvedbe varira od škole do škole, od grada do grada, od županije do županije. Kada je riječ slijepoj djeci bez utjecajnih teškoća u razvoju, dakle onoj koja se mogu školovati u uvjetima potpune edukacijske integracije, u većini slučajeva dijete biva upisano u redovnu osnovnu školu. U Primorsko- goranskoj županiji postoji jedna posebnost. Naime, pri Osnovnoj školi Pećine djeluje Odjel za djecu s oštećenjem vida na razini slabovidnosti i sljepoće.

Prije svega je važno naglasiti da je Osnovna škola Pećine redovna osnovna škola, dakle, nije riječ o instituciji specijaliziranoj za školovanje djece s oštećenjima vida. Svi polaznici Odjela, učenici osnovnih škola iz cijele Županije su učenici škola najbližih mjestu stanovanja, dakle onih koje pohađaju njihovi prijatelji iz susjedstva, dječjeg vrtića, sestre i braća. Na Odjel dolaze jednom do dva puta tjedno, da bi dodatno uvježbavali vještine čitanja i pisanja na Brailleovom pismu, neoštećena osjetila, te preostali korisni vid ukoliko je riječ o slabovidnoj djeci. Trenutno Odjel pohađa šesnaest polaznika osnovnoškolske dobi.

Također je neophodno pružiti pomoć u učenju i pohađanju nastave. Takva vrsta pomoći se najčešće pruža na taj način da se izrađuju materijali potrebni za nastavu, koji su u udžbenicima ostale djece prikazani kao slike. Djeca s oštećenjem vida, čak i ako imaju udžbenike pripremljene za njihove potrebe, vrlo često u tim udžbenicima nemaju adekvatno ( ili uopće) prilagođen slikovni materijal. Stoga je jedna od djelatnosti Odjela i priprema takvih materijala, odnosno podučavanje učitelja za prilagodbu materijala djeci s oštećenjem vida.

Tijekom školovanja djece s oštećenjem vida u uvjetima inkluzije, uloga njihovih roditelja je vrlo velika. Obzirom da, kao što je već ranije istaknuto, postoji problem nedovoljne opskrbljenosti učenika s oštećenjem vida udžbenicima, vježbenicama i svim ostalim potrebnim izvorima znanja, roditelj često treba biti čitač i prepisivač materijala, pa je stoga jako važno da suradnja učitelja, voditelja Odjela i roditelja učenika bude kontinuirana i kvalitetna. Čest je slučaj da roditelji djece s teškoćama u razvoju općenito, pa tako i djece s oštećenjem vida u početku pokažu nepovjerenje prema cjelokupnom sustavu školovanja, što je posljedica brojnih neugodnih iskustava na različitim razinama, s kojima su se suočavali od trenutka kada su shvatili da imaju dijete s teškoćama. Zato je proces izgrađivanja kvalitetne suradnje s roditeljima dugotrajan i postupan, a započinje od prvog susreta djeteta i roditelja s voditeljem Odjela.

Jedna od pretpostavki uspješne inkluzije djece s teškoćama u razvoju, pa tako i djece s oštećenjem vida u redovne osnovne škole jest svakako i prihvaćenost od strane suučenika. Dosadašnji posjeti razrednim odjelima djece- polaznika govore samo u prilog inkluziji djece s posebnom potrebama, među njima i djece s teškoćama u razvoju. Naime, opaženo je da djeca bez teškoća pokazuju puno viši stupanj senzibiliteta kako prema različitostima, tako i prema reakcijama ljudi u različitim situacijama, nego što je to slučaj kod djece koja nemaju iskustvo poznanstva s djecom s posebnim potrebama.

Da bi, inkluzija, dakle, bila uspješna, sve njezine pretpostavke trebaju biti koliko- toliko međusobno usklađene. Dosadašnje iskustvo Odjela pokazuje kako je to harmoniziranje, uz malo dobre volje i nešto više truda svih sudionika i te kako moguće na svekoliko zadovoljstvo.

 

 

 

 

Javorka Milković, prof. defektolog- rehabilitator