ZAKLJUČCI I PREPORUKE SA STRUČNOG SKUPA “NOVE MOGUĆNOSTI U REHABILITACIJI, EDUKACIJI I SOCIJALNOJ UKLJUČENOSTI OSOBA S OŠTEĆENJEM VIDA”

ZAKLJUČCI I PREPORUKE SA STRUČNOG SKUPA „NOVE MOGUĆNOSTI U REHABILITACIJI, EDUKACIJI I SOCIJALNOJ UKLJUČENOSTI OSOBA S OŠTEĆENJEM VIDA“

 

održanog 24. veljače 2022. godine, putem platforme ZOOM

Državni stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Nove mogućnosti u rehabilitaciji, edukaciji i socijalnoj uključenosti osoba s oštećenjem vida“ održan je u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Stručni skup je okupio znanstvenike, stručnjake, teoretičare i praktičare, predstavnike europskih, državnih i javnih institucija s ciljem razmjene novih spoznaja i iskustava iz područja života osoba s oštećenjem vida.

           Izlaganja su bila tematski podijeljena u nekoliko cjelina:

1.      Socijalna uključenost osoba s oštećenjem vida, medicinski aspekt mogućnosti dijagnosticiranja i liječenja bolesti koje uzrokuju oštećenje vida,

2.      Asistivna tehnologija za osobe s oštećenjem vida, izazovi i protokoli u rehabilitaciji, prilagodba literature,

3.      Susret sa zapošljavanjem i tržištem rada

 

Oštećenje vida utječe na cjelokupan razvoj djeteta. Prve specifičnosti vidljive su već u najranijem djetinjstvu kada dijete o svijetu koji ga okružuje na drugačiji način u odnosu na vršnjake. Vizualni svijet u kojem živimo izvor je mnogih prepreka i izazova za dijete s oštećenjem vida. Kao društvo odlučili smo se za inkluzivni pristup kad govorimo o osobama s invaliditetom. Izjednačavanje mogućnosti u slučaju osobe s oštećenjem vida obuhvaća razne aspekte njihova života. Obrazovanje, rehabilitacija, medicinska skrb, rehabilitacija, pravna zaštita, pristup informacijama izazovi su u postizanju cilja kojeg smo kao društvo proglasili imperativom, a to je socijalna uključenost svih društvenih skupina.

Slijedom navedenog sudionici stručnog skupa donijeli su zaključke i preporuke:

1. Potrebno je uskladiti terminologiju koja se odnosi na uključivanje učenika u obrazovni sustav.

Govorimo o inkluziji učenika. Termin integracija nije u skladu s inkluzivnim modelom obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju kojeg promičemo.

2. Važno je osvještavati u stručnoj javnosti što uključuje pojam inkluzije.

Inkluzija podrazumijeva sve aspekte života osobe s oštećenjem vida. Uključivanje u obrazovni proces samo je jedan aspekt inkluzije osoba s oštećenjem vida u društvo.

3.Potrebno je promovirati inkluzivni društveni okvir kao civilizacijski doseg, boriti se protiv zatvorenog razmišljanja, predrasuda, stigmatizacije. Financijska sredstva

koristiti na način da potiču promjenu. Potrebno je uložiti dodatne napore s ciljem postizanja veće fleksibilnosti sustava, odnosno kod zakonodavca osvijestiti potrebu za promjenama zastarjelih obrazaca postupanja prema osobama oštećena vida i ostalim osobama s invaliditetom.

4. Potrebno je promovirati socijalnu uključenost osoba s oštećenjem vida osiguravanjem društvenih čimbenika i jačanjem osobnih potencijala osobe s oštećenjem vida kao cjelovite osobe, ne samo promatrane kroz prizmu invaliditeta.

5. Utjecati na implementaciju postojeće zakonske regulative i donošenje potrebnih propisa kako bi se povećala razina socijalne uključenosti osoba s oštećenjem vida.

U tom je smislu nužno na građanski prihvatljive načine utjecati na zakonodavca kako bi se glas i argumenti stručne javnosti uvažili pri donošenju novih propisa kojima se izravno utječe na kvalitetu života osoba s oštećenjem vida.

6. Prikupiti, objediniti podatke o broju djece i učenika s oštećenjem vida kako bi se lakše planirale nove i koordinirale postojeće mjere koje imaju za cilj pružiti podršku inkluzivnom obrazovanju učenika s oštećenjem vida.

7. Potrebno je promovirati i poticati korištenje dostupne asisitivne tehnologije. Osigurati odgovarajuću edukaciju nastavnicima, stručnim suradnicima i pomoćnicima u nastavi koji bi trebali potaknuti i razviti kompetencije učenika s oštećenjem vida za korištenje asistivne tehnologije.

8. Utjecati na resorno ministarstvo kako bi se u što kraćem vremenu donio kurikulum za nastavni predmet informatike u sklopu kojeg je nužno korištenje asistivne tehnologije koja učeniku s oštećenjem vida osigurava samostalnost.

9. Nužna je međusektorska suradnja, jer još uvijek postoji neusklađenost različitih sustava. Sustavi su odvojeni i različito gledaju na problematiku kvalitete života osoba s oštećenjem vida. Nužan je multidisciplinaran pristup u osiguravanju podrške djetetu s oštećenjem vida i njegovoj obitelji. Psihološka podrška, materijalna podrška, inkluzivno obrazovanje, rehabilitacijska podrška, medicinska skrb, pristup informacijama, poštivanje pravnih dokumenata, pomoć pri zapošljavanju čimbenici su koji će osigurati socijalnu uključenost osoba s oštećenjem vida i izjednačavanje mogućnosti svih članova društva.

10. Obrazovne programe osuvremeniti i prilagoditi zanimanjima koja su potrebna na današnjem tržištu rada. U obrazovnom sustavu naglasiti važnost razvoja socijalnih vještina učenika s oštećenjem vida, a odgoj za ljudska prava potreban je u svim obrazovnim segmentima. Planirati mogućnosti zapošljavanja osobe s oštećenjem vida, uskladiti obrazovanje s potrebama tržišta i mogućnostima osobe s oštećenjem vida da udovolji potrebama radnog mjesta.

11. Obzirom na brojnost zaključaka, a time i postavljenih ciljeva, nameće se nužnost održavanja okruglog stola s ciljem utvrđivanja i podjele uloga i zadataka pojedinih institucija u procesu postizanja  navedenog.

 

Pripremile: Javorka Milković i Tanja Šupe