Vježbe studenata Tehničkog fakulteta u Rijeci

 

U petak 8. studenog Odjel i Knjižnicu za djecu s oštećenjem vida posjetili su studenti Tehničkog fakulteta u Rijeci pod mentorstvom prof. Miroslava Vrankića. Asistivna tehnologija u praktičnoj primjeni rezultat je višegodišnje suradnje u kojoj studenti  u sklopu svog kolegija izrađuju praktična didaktička pomagala koja  se koriste u svakodnevnom radu s djecom oštećena vida, polaznicima Odjela.  Prilika je to da studenti  steknu nova iskustva, istovremeno stvarajući pomagala za djecu. Kako bi i nove generacije sudjelovale u sličnim projektima, ugostili smo studente kojima smo predstavili rad i aktivnosti Odjela i knjižnice za djecu s oštećenjem vida. Vjerujemo da su ovakvi primjeri praktične primjene znanja put ka društvu tolerancije.