UPOTREBA TIPKOVNICE S UVEĆANIM TIPKAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI PEĆINE, RIJEKA

U Osnovnoj školi Pećine u Rijeci djeluju Odjel i Prva dječja knjižnica za djecu oštećena vida. Polaznici Odjela i članovi Knjižnice su djeca oštećena vida iz cijele Primorsko – goranske županije, bez obzira jesu li pritom i učenici Osnovne škole Pećine. Kako to funkcionira? Sva se djeca školuju u uvjetima inkluzije, dakle u školama najbližima mjestu stanovanja, odnosno onima koje su izabrali njihovi roditelji, a na Odjel dolaze jednom do dva puta tjedno ovisno o potrebama svakog djeteta. Osim rehabilitacijskog rada s djecom, Odjel i Knjižnica pomažu učiteljima, roditeljima, odgajateljima, pomoćnicima u nastavi i svima kojima je potrebno pomoći kako bi uključivanje djece oštećena vida u redovni sustav bilo na onoj razini kvalitete na kojoj bi trebalo biti.

Tijekom ovog polugodišta, opremu Odjela i Prve dječje knjižnice za djecu oštećena vida obogatili smo i tipkovnicom s uvećanim tipkama i uvećanim znakovljem (slovima, brojkama, interpunkcijskim znakovima itd). Osim što su i tipkovnica i tipke uvećane, ona ne sadrži „beskorisne“ tipke (poput tipki F1, F2 itd., kao niti dvostruke tipke za brojke), dakle svedena je isključivo na funkciju koju bi i trebala imati. Osim uvećanja, perceptivna prilagodba ove tipkovnice sastoji se u tome što je šarena – tipke za slova su plave, s tim da su zatvornici tamnoplavi, otvornici i znakovi za tzv. hrvatska slova (Č,Ć…) svijetloplavi; tipke za brojke su crvene, interpunkcijski znakovi narančasti, a tipke za razmak, velika slova, prelazak u novi red itd. zelene boje. Osim što je ovakva tipkovnica izgledom privlačnija nego obična crna s bijelom slovima, odnosno bijela s crnim slovima, različite boje tipki omogućavaju lakše snalaženje polulaciji kojoj je namijenjena. Ovakva se tipkovnica može uspješno koristiti u radu s djecom oštećena vida, kao i djecom s motoričkim teškoćama, odnosno kombiniranim teškoćama. Neki od polaznika Odjela imaju kombinirane teškoće. Dodatna funkcija tipkovnice jest i mogućnost sprečavanja ponovljenog pisanja nekog slova ili znaka u slučaju duljeg zadržavanja prsta na tipki. Naime, mnoga djeca s motoričkim teškoćama ne mogu dovoljno brzo otpustiti pritisak, zbog čega protiv svoje volje napišu isto slovo ili znak više puta. Osim tipkovnice, nabavljen je i tzv. „čuvar tipki“- plastična rešetka koja se stavlja na tipkovnicu po potrebi, a služi tome da se izbjegne istovremeno stiskanje više tipki – funkcija koja također uvelike olakšava pisanje djeci s motričkim teškoćama. Dok je za standardnu tipkovnicu poželjno da bude lagana, ova je prilagođena tipkovnica teška, što onemogućava njezino nenamjerno pomicanje prilikom nespretnog dječjeg baratanja.

Prilikom primjene tipkovnice u radu s djecom oštećena vida, te djecom oštećena vida i dodatnim teškoćama, uočeno je očekivano lakše snalaženje i nalaženje slova i znakova. To je stvorilo osnove za uvježbavanje vještine prepisivanja  koju djeca bez teškoća usvajaju zapravo bez posebnog, dugotrajnijeg uvježbavanja, dok ovoj djeci ipak treba stvoriti posebne uvjete i dati dovoljno vremena. Uvježbavanje ove vještine pomoću standardne tipkovnice zaista nije neizvedivo, ali uz pomoć tako prilagođene tipkovnice je znatno lakše.

 

Reakcije djece na tipkovnicu s uvećanim tipkama

Osim djece oštećena vida, zanimanje za ovu tipkovnicu pokazala su i djeca bez teškoća koja su je vidjela prilikom korištenja ili prilikom posjete Odjelu za djecu oštećena vida. Odmah su svi poželjeli pokušati raditi na njoj, a s obzirom da je potrebno omogućiti zadovoljavanje dječje znatiželje u kontroliranim uvjetima, to im je i omogućeno. Evo njihovih reakcija i zapažanja:

          sviđa mi se jer je šarena i jer je vesela

          ima manje tipki i izbačene su one koje nisu potrebne

          otvornici i č,ć su svijetloplavi, a one tipke za igrice su zelene

          malo je čudan osjećaj kad se stisnu tipke i sl.

Neke od reakcija djece oštećena vida i njihovih roditelja:

          ova je tipkovnica puno bolja; na standardnoj se snalazimo, ali ovdje sve možemo s puno manje napora

          lakše mi je pronaći slova jer su veća i sve je u različitim bojama

Osim za vrijeme reahbilitacijskog tretmana na Odjelu za djecu oštećena vida, tipkovnica je korištena i na nastavi informatike, gdje osim profesorice informatike s djetetom radi i pomoćnica u nastavi.

Zapažanja profesorice Informatike

Korištenje ove tipkovnice uvelike je olakšalo razvijanje informatičke pismenosti kod učenika s oštećenjem vida. Veličina tipki, razmak između tipaka, različite boje tipaka te kućišta same tipkovnice, veličina tipkovnice i raspored slova na tipkovnici omogućavaju i olakšavaju usvajanje svih informatičkih znanja učenicima s oštećenjem vida.

Koristeći Centar za olakšani pristup sustava Windows do sada smo mogli donekle prilagoditi zaslon računala djetetu s oštećenjem vida (povećalo, postavljanje kontrasta…), ali klasična tipkovnica predstavljala je problem. Uvođenjem prilagođene tipkovnice učenicima s oštećenjem vida olakšano je usvajanje znanja nastavnog programa Informatike, ali i korištenje Internet servisa, pretraživanje sadržaja te igra i zabava na računalu.

Zapažanja pomoćnice u nastavi

                Tipkovnica s uvećanim tipkama olakšala je usvajanje novih znanja na satima Infomatike. Osmišljena je kako bi učenicima s oštećenjem vida istovremeno bila i privlačna i prilagođena. Osim uvećanog znakovlja od velike je važnosti i uporaba različitih boja koje omogućavaju lakše snalaženje. Naime, različitim su bojama označeni otvornici i zatvornici, kao i brojevi, intepunkcijski znakovi i tipke poput razmaka, velikog slova itd. Učenik je zaista izvrsno reagirao te ju je s vemenom sve samostalnije i koristio. Već prilikom prvog korištenja naučio je razlikovati tipke po bojama, a zapamtio je i položaj nekih slova i znakova. Sve češćom uporabom tipkovnice, za obavljanje sličnih zadataka trebao je utrošiti sve manje vremena.

                Bez takve tipkovnice učenicima s oštećenjem vida zasigurno bi bilo otežano savladavanje informatičkog gradiva.              

 

Tea Vidučić, prof.

Maja Vižentin, prof.

Javorka Milković, prof