Tjedan darovitosti u Knjižnici i Odjelu za djecu s oštećenjem vida

Dana 25. 3. 2023. godine u prostorijama Odjela i Prve dječje knjižnice za djecu oštećena vida održana je edukacijsko- senzibilizacijska radionica koja je obuhvaćala niz aktivnosti.

Aktivnosti su bile podijeljene na dvije tematske cjeline od kojih je prva bila senzibilizacija prema osobama oštećena vida, a druga izrada origami ždralova vezana uz lektirni naslova „Sadako hoće živjeti“ autora K. Brucknera.

Tijekom radionice učenici su u uvjetima simulirane sljepoće pokušali izvršiti inače jednostavne aktivnosti svakodnevnog života poput prebrojavanja novca, istiskivanja zubne paste na četkicu, razmazivanja namaza na površinu krekera, a okušali su se i u hodanju pomoću dugog bijelog štapa.

Druga tematska cjelina imala je za cilj osvijestiti zahtjevnost procesa izrade origami ždralova. Učenici su već bili upoznati sa sadržajem romana „Sadako hoće živjeti“ u kojem djevojčica izrađuje tisuću ždralova u nadi da će joj to donijeti ozdravljenje. Ždralovi- radovi učenika bit će poslani u Vrt mira u Hirošimi o čemu se više može pročitati na poveznici https://www.dw.com/hr/papirnati-%C5%BEdralovi-sadako-sasuki/a-54435205 .

Motivacija za prvu tematsku cjelinu došla je od samih učenika. Voditeljice Odjela bile su rehabilitatorice na Odjelu i u Prvoj dječjoj knjižnici za djecu oštećena vida Tanja Šupe i Javorka Milković.