TESTIRANJE NOVOG PROIZVODA

Suradnja Odjela i Prve dječje knjižnice s E- glasom i Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci prošlog je tjedna nastavljena testiranjem novog proizvoda. Riječ je o proizvodu multisenzorni feedback koji je testiran na  četvero polaznika Odjela. U senzornoj sobi djeca su gledala crtane filmove ili sadržaje po izboru dok su na glavi imala kapu s elektrodama. Za vrijeme potpune usmjerenosti pozornosti na prikazani sadržaj, video je nastavljao s radom, dok je u trenucima pada usmjerenosti video prestajao s radom. Svrha ovog testiranja je usavršiti proizvod.