Sponzori

U otvaranju Prve dječje knjižnice za djecu s oštećenjem vida veliku podršku pružili su nam sponzori bez kojih cijeli projekt ne bi mogao biti realiziran.

U prvom redu to je Lions klub Rijeka koji je zajedno sa školom bio inicijator ovog projekta.

Svoju prilog knjižnici dali su također:

Grad Rijeka

Saipem – Mediteran

Lions klub Sušak

Vulkan Nova

Udruga slijepih PGŽ