SENZIBILIZACIJOM DO INTEGRACIJE

Ove se nastavne godine u Osnovnoj školi Pećine u Rijeci provodi projekt „Senzibilizacijom do integracije“. Riječ je o projektu čiji je krajnji cilj osigurati pristup i dostupnost kulturi svima pa tako i osobama oštećena vida i sluha. Projekt vodi Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator, partner na projektu je Osnovna škola Petra Zrinskog iz Zagreba  a projekt je financiran sredstvima iz Hrvatsko- švicarskog programa suradnje. U projekt su uključeni učenici šestog i sedmog razreda Osnovne škole Pećine.

Do sada su u sklopu projekta realizirane dvije aktivnosti:

Učenici šestog i sedmog razreda Osnovne škole Pećine posjetili su projekciju filmova u sklopu Festivala prava djeteta. Svi filmovi radovi su učenika osnovnih škola iz svih krajeva Hrvatske.

Mentorice koje će voditi učenike kroz realizaciju projekta, profesorice Osnovne škole Pećine Jadranka Herceg i Javorka Miković pratile su stručnu panel raspravu na temu pristupa i dostupnosti kulturi te su u sklopu Festivala prava djeteta sudjelovale na projekciji nagrađivanog animiranog filma koji se bavi temom prava djeteta „Moj život kao Tikvice“. Radionice s učenicima naše škole uslijedit će tijekom drugog polugodišta ove nastavne godine. Provedbu projekta pratit će Udruga Alternator.