PROJEKT “MODERATO CANTABILE”

U osnovnoj školi „Pećine“ održan je projektni ciklus radionica pod nazivom „Moderato cantabile“, kojemu je cilj pridonijeti prevenciji nasilja među djecom, uključujući djecu s oštećenjem vida koja polaze redovne osnovne škole. Ovaj projekt provodi Hrvatski savez slijepih, a sufinanciran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

U radionice su bili uključeni učenici od 5. do 8. razreda, a koristili su se različiti oblici rada, kao što su diskusije, kvizovi znanja i igranje uloga. Učenici izrazito pozitivno reagiraju na ovakve edukativne, a ujedno i zabavne metode rada. Radionicama su obuhvaćene teme različitih oblika nasilja koji se mogu pronaći među djecom osnovnoškolske dobi. Poseban naglasak je stavljen na upoznavanje djece s mogućim načinima pravilnog i pravovremenog reagiranja na nasilje, bilo da su žrtve ili da nasilje promatraju u svojoj okolini. Radionicama su prisustvovali i stručnjaci iz Dječjeg doma „Tić“ i Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, prenoseći svoje bogato iskustvo rada u ovome području učenicima, odgojno-obrazovnim djelatnicima i roditeljima. Ono što se učenike osobito dojmilo bilo je i gostovanje glumaca iz Dramskog studija slijepih i slabovidnih „Novi život“ koji su temu vršnjačkog nasilja obradili uključujući učenike izravno u scenu. Ulaženjem u uloge žrtve, nasilnika i promatrača, učenici su imali priliku iskusiti različite perspektive te isprobavati različite načine reagiranja u situacijama nasilja, a o čemu su kasnije raspravljali. Na ovaj način se aktivno, na njima zanimljiv način, uključuju u stjecanje prijeko potrebnih znanja i vještina.

Iste radionice se održavaju u još tri škole na području županije, a po završetku će uslijediti završna konferencija na kojoj će svi sudionici moći izložiti vlastita iskustva stečena na projektu. Tom prilikom biti će predstavljeni i radovi učenika na temu borbe protiv vršnjačkog nasilja i tolerancije različitosti. Ova konferencija biti će održana u OŠ „Pećine“ u Rijeci.

Iskreno se radujemo zajedničkom druženju!

Ivona Topić, mag. psih., koordinatorica projekta

SAM_7728 SAM_7729 SAM_7730 SAM_7731