Poziv

HSS,HRVATSKI SAVEZ SLIJEPIH
10  000 Zagreb, Draškovićeva 80, p.p. 736
Tel: 48 12 501, Fax: 48 12 507, E-mail: hrvatski@savez-slijepih.hr
www.savez-slijepih.hr, MB: 3271617, OIB:49466521634, Žiro račun: 2360000-1101264528
 

 

 

 

                                                          

                                                                                              Zagreb, 14. svibnja 2015.

 

 

Poštovani/e,

 

Hrvatski savez slijepih u sklopu provedbe projekta „Moderato cantabile“, sufinanciranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, organizira konferenciju koja će predstaviti aktivnosti provedene na projektu usmjerenome suzbijanju vršnjačkog nasilja među djecom osnovnoškolske dobi, uključujući djecu s oštećenjima vida.

 

Konferencija projekta „Moderato cantabile“ će se održati u srijedu, 20. svibnja s početkom u 12:30 sati u prostoru Prve dječje knjižnice za djecu s oštećenjem vida u OŠ „Pećine“ u Rijeci, Šetalište 13. divizije 25.

 

Cilj je konferencije okupiti prije svega učenike, polaznike radionica, kao i njihove vršnjake, roditelje, odgojno-obrazovne djelatnike te stručnjake iz područja rada s djecom i mladima te predstavnike lokalne zajednice.

 

Ovom prigodom će kroz razmjenu iskustava biti predstavljen projekt, a učenici triju osnovnih škola uključenih u provedbu projekta – OŠ „Pećine“ Rijeka, OŠ „Jelenje-Dražice“ i OŠ „Viktora Cara Emina“ Lovran će izložiti radove na temu suzbijanja vršnjačkog nasilja. Svoja iskustva prenijet će i gostujući stručnjaci iz partnerskih organizacija.

 

Pozivamo Vas da svojim dolaskom doprinesete važnosti konferencije i postignutih ciljeva, što će zasigurno utjecati na javnu percepciju i odnos društva prema sve većoj pojavnosti vršnjačkog nasilja i važnosti njegove prevencije, kao i tolerancije različitosti i njegovanja pozitivnih međuvršnjačkih odnosa.

 

 

S nadom da ćete se odazvati pozivu, srdačan pozdrav!

 

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                

 

Tajnik

Ivica Robić, dipl. oec.