Posjet učenika OŠ Pećine Udruzi slijepih PGŽ

Ove su godine učenici četvrtog razreda naše škole u pratnji svoje učiteljice Christiane Jelače Dan bijelog štapa obilježili posjetom Udruzi slijepih. Udruga ove godine slavi svoju 70. godišnjicu postojanja pa je to bio dodatan razlog za posjet. U prostorijama Udruge učenike su dočekali članovi koji su im predstavili razna tiflotehnička pomagala. Tako su učenici imali prilike okušati se u pisanju brajice pisma za slijepe. Posebno zanimanje izazvala je tablica po kojoj se sa šilom utiskuju rupice koje na papiru ostavljaju točkice, slova brajice. U Udruzi postoji poseban kutak u kojem se može vidjeti zbirka pomagala za slijepe koja daje povijesni prikaz razvoja pomagala. Vrhunac posjeta bio je mali turnir u pikadu. Zvučni pikado jedan je od načina razonode za članove, a od nedavno pikado je priznat kao sport za slijepe osobe. Učenici su bili vrlo zainteresirani kako slijepa osoba može pogoditi
metu. Odmjerili su snage sa članovima i zaključili kako je riječ o vještini koja se razvija i kako nedostatak vida ne mora biti prepreka u mnogim stvarima u životu. Možemo zaključiti kako to i je najvažnija poruka ovog ugodnog druženja. Empatija prema potrebama drugih put je ka društvu
tolerancije i prihvaćanja. Ovim posjetom naše smo učenike uključili u novu paradigme obrazovanja: “Škola za život”.