Posjet učenika 3. razreda OŠ Centar

Dana 18. 3. 2024. Odjel za djecu s oštećenjem vida posjetili su učenici 3. razreda OŠ Centar s učiteljicom. Upoznali su društvene igre prilagođene djeci s oštećenjem vida, osnove Brailleovog pisma te se zabavili u senzornoj sobi.