Ovako mi zamišljamo dolazak Hrvata na more.

Legenda o dolasku Hrvata je idealna za strip koji je oslikao L. K.

 

Skeniranje_20151207