OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA BIJELOG ŠTAPA

Kao  prethodnih godina, i ove je godine u radu s učenicima Osnovne škole Pećine obilježen Međunarodni dan bijelog štapa. Ovogodišnjim obilježavanjem pokušalo se osvijestiti osjetilo sluha na način kako ga koriste i doživljavaju osobe s oštećenjima vida, kao i potaknuti kreativnost i domišljatost djece. Učenicima su prezentirane zvučne slike koje su napravila slijepa djeca. Ove su slike namijenjene slušanju, a ne gledanju. Uslijedio je grupni rad- svaka je grupa dobila kutiju s različitim, neoblikovanim  materijalima od kojih je trebalo napraviti zvučnu sliku i dati joj ime. Osim dobivenih slika, o uspješnosti radionice govore i maštoviti nazivi slika: „Ja u škveru radim“, „Priroda ujutro“, „Miš u šumi“, „Mama i beba“, „U močvari“, „Ksilofon“…

Pogledajte slike, pokušajte zamisliti njihov zvuk i odrediti kojoj slici pripada neki od navedenih naslova. Sve će slike biti izložene prilikom prezentacije projekta „Zvuk oko nas“ u organizaciji Udruge „Zlatni rez“.