Novi telefonski brojevi

U knjižnici i Odjelu za djecu s oštećenjem vida imamo nove brojeve:

051/690-242 i 051/690-241