„I JA ŽELIM ČITATI“ – NACIONALNA KAMPANJA ZA OSOBE S TEŠKOĆAMA ČITANJA (jesen 2016. – jesen 2017.)

Rast i razvoj znanja te formalno obrazovanje ovise o vještinama čitanja i pisanja. Kada dijete urednih ili iznad prosječnih intelektualnih sposobnosti ne uspijeva savladati vještinu čitanja, to mu onemogućuje da ostvari svoje intelektualne kapacitete i napreduje u obrazovanju te utječe na njegovo samopouzdanje. Učenici s teškoćama čitanja i disleksijom imaju poteškoće u brzini i točnosti čitanja te u prepoznavanju napisanih riječi i razumijevanju pročitanog. Obilježja disleksije i teškoća čitanja se preklapaju i vrlo često su istovjetna – čitanje i pisanje s greškama koje mogu činiti ispuštanja, dodavanja, zamjena glasova/slova i slogova pa i cijelih riječi, a najviše ih razlikuje što su navedene značajke više učestale i nije ih moguće otkloniti. Uz probleme čitanja uključuje i ozbiljne probleme u vještini pisanja.

Imate li teškoće s čitanjem? Dobro došli u knjižnicu!

Izložbe, radionice i predavanja za sudionike u sklopu Kampanje „I ja želim čitati“ održavat će se u prostorima Osnovne škole Pećine – Knjižnica Osnovne škole Pećine i Knjižnica za djecu oštećenog vida, a  u suradnji sa Hrvatskim knjižničarskim društvom, Knjižnicama grada Zagreba i Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom

 

 

Ciljevi Kampanje

  • Informirati i educirati ljude o teškoćama čitanja i disleksiji.
  • Senzibilizirati širu javnost o problemima i potrebama osoba s teškoćama čitanja i disleksijom te potrebama osoba koje ne mogu čitati standardni tisak i tako pridonijeti poboljšanju kvalitete života ove skupine ljudi.
  • Predlažemo izmjenu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN167/03, čl. 86) koji bi omogućio ovim osobama lakši pristup knjigama posebno uređenima za njih.
  • Poboljšati međuinstitucionalnu suradnju stručnjaka koji se bave osobama s teškoćama čitanja i disleksijom te osobama koje ne mogu čitati standardni tisak.