GORANOVO PROLJEĆE

GRADSKA KNJIŽNICA

IVANA GORANA KOVAČIĆA

VRBOVSKO

TEL 051/875-159

NATJEČAJ ZA MLADE PJESNIKE

osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske

GORANOVO PROLJEĆE

 

PROPOZICIJE NATJEČAJA :

1.      Natjecati se mogu učenici koje škole odaberu kao svoje predstavnike

2.      Škole šalju najmanje deset pjesama samo jednog učenika kojeg je povjerenstvo škole predložilo.

3.      Radovi mogu biti u formi pjesme ili pjesme u prozi. Izbor tema i motiva je potpuno slobodan

4.      Molimo da pjesme šaljete u četiri primjerka, a na svakoj pjesmi treba navesti ime i prezime učenika, razred, školu koju polazi i adresu škole, telefon i e-mail te ime i prezime mentora

5.      Pjesme treba rasporediti u četiri skupa i spojiti  ih spajalicama tako da svaki član povjerenstva dobije svoj primjerak i poslati ih najkasnije do 16.02.2015.  na adresu GRADSKA KNJIŽNICA

IVANA GORANA KOVAČIĆA

VRBOVSKO

            (za natječaj Goranovo proljeće)

            IVANA GORANA KOVAČIĆA

51 326 VRBOVSKO

      6.   Prosudbeno povjerenstvo Goranovog proljeća odabrat će tri mlada pjesnika u 

            kategoriji osnovnih škola i tri najuspješnija pjesnika u kategoriji srednjih škola, te će

            im dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu.

Nagrađeni učenici sudjelovat će na svečanosti otvaranja Goranovog proljeća 21.03.2015. u Lukovdolu.

                                              Predsjednik Književne manifestacije

                                                                                      Goranovo proljeće:

                                                                                      Vladimir Mamula, prof.