Odjel  i Knjižnica za djecu s oštećenjem vida  još jednom  svjedoče socijalnoj osjetljivosti svojih sugrađana. Riječ je o velikoj donaciji tvrtke L. B. Project d.o.o. iz Kostrene koja je Odjelu i Knjižnici kupila  vrijednu aparaturu   za rad sa djecom oštećena vida.  Modularni komunikator  sa simbolima, slikama ili 3D taktilnim objektima pomoći će djeci koja uz oštećenje vida imaju poteškoće u komunikaciji. Aparat Braillecoach bit će vrlo koristan u radu s djecom koja se tek upoznaju sa svijetom Brailleovog pisma. Aparat će omogućiti da djeca na spontan način kroz igru nauče Brailleova slova koja su im preduvjet za daljnje školovanje. Logan proxpad aparat je koji omogućuje glasovno prepoznavanje i reproduciranje glasovne  bilješke na kartici. Njegova  upotreba je multifunkcionalna te može biti koristan za rad s djecom s različitim potrebama. Osim kao pomoć u usvajanju pisma Brailleovee abecede,  koristiti će se za poticanje komunikacije i usvajanje novih pojmova. Abler joystic  je računalni miš prilagođen potrebama djece s motoričkim oštećenjima koji omogućava lakše upravljanje računalom.  Donacija je vrijedna  42.000,00 kn, a oprema je kupljena u tvrtki E-Glas iz Rijeke. Ovim putem zahvaljujemo se našim donatorima na ovoj vrijednoj donaciji i na činjenici da su naš rad prepoznali  kao doprinos kvaliteti života djece s oštećenjem vida.