Dobrodošli na stranice prve dječje knjižnice za djecu s oštećenjem vida

O nama

O nama

Prva dječja knjižnica za djecu s oštećenjem vida otvorena je u prosincu 2008. Na području Republike Hrvatske je jedina knjižnica specijalizirana za djecu s oštećenjem vida. Otvorena je pri osnovnoj školi Pećine u Rijeci. Pri istoj školi otprije djeluje Odjel za djecu s oštećenjem vida. Odjel je osnovan 1990. godine na inicijativu Primorsko – goranskeRead more about O nama[…]