PRAVILA TYPHLO & TACTUS NATJECANJA NA PODRUČJU TAKTILNE SLIKOVNICE ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU 2019.

Članak 1.

Slikovnice koje se šalju na natjecanje trebaju biti pogodne za djecu
oštećena vida (slijepu i slabovidnu) u dobi od 0- 12 godina.

Članak 2.

Slikovnice koje se šalju na natjecanje djela su samog autora ili autorice
koji ih šalju, iz čega proizlazi da nisu zaštićene autorskim pravima. Ako se
temelje na postojećoj, već tiskanoj slikovnici, mora postojati dozvola izdavača
za proizvodnju i distribuciju taktilnog izdanja u nekoliko zemalja. Slikovnice se
smiju temeljiti i na narodnoj priči koja se smije slobodno koristiti i
reproducirati.
Sve slikovnice koje se prijavljuju na natjecanje moraju biti gotovi uradci, a
ne djela u nastajanju.

Članak 3.

Kriteriji izbora: Sve slikovnice moraju biti dovršene do odgovarajuće razine
kvalitete (uključujući uvez, tisak i spojeve ilustracija) i moraju poštovati
sljedeće:

 • taktilne ilustracije, reljef: prihvatljive su ilustracije napravljene rezanjem
  i lijepljenjem različitih materijala za podlogu, ilustracije nastale tehnikom
  termoforma, ilustracije nastale izbočenjima podloge, kao i slikovnice od
  tkanine
 • tekst: ako slikovnica sadrži tekst, on mora biti napisan pregledno i jasno
  te biti uvećan; mora biti napisan i na Brailleovom pismu
 • uvez: mora dozvoljavati potpuno otvaranje svake stranice slikovnice kako
  bi se taktilne ilustracije mogle nesmetano istraživati prstima.
 • boje i kontrasti: potrebno je koristiti kontrastne boje (u odnosu prvog
  plana i pozadine, kao i u međusobnom odnosu elemenata koji se
  prikazuju na stranici), a u svrhu poticanja upotrebe preostalog vida kod
  slabovidne djece
 • stil i način pisanja: priča mora biti dobro napisana, poštujući gramatička i
  pravopisna pravila
 • dimenzije slikovnica: ne postoje ograničenja vezana za dimenzije,
  djetetu treba biti omogućeno neometano rukovanje slikovnicom

Članak 4.

Slikovnice koje ulaze u natjecanje moraju prethodno moraju biti
odobrene od strane same djece oštećenog vida, kao i od strane stručnjaka koji s
njima rade.

Članak 5.

Na Typhlo & Tactus natjecanju smiju sudjelovati samo one države koje
imaju potpisan ugovor s organizatorom natjecanje, Les Doigts Qui Rêvent.
(Kontakt: philippe.claudet@wanadoo.fr)

Članak 6.

Svaka država- sudionica smije poslati maksimalno pet slikovnica. T&T-ova
kontakt osoba za svaku državu treba organizirati nacionalno prednatjecanje s
ciljem izbora pet slikovnica koje će predstavljati tu državu na međunarodnom
T&T natjecanju.
Ustanova i osoba za kontakt u Republici Hrvatskoj:
Osnovna Škole Pećine
Šetalište 13. divizje 25
51000 Rijeka

Javorka Milković (javorka.milkovic@skole.hr)

Članak 7.

Rokovi: autori trebaju poslati svoje uratke T&T-ovoj kontakt osobi u
svojoj državi do datuma navedenom u obavijesti o prednatjecanju za tu državu.
Sve izabrane slikovnice trebaju stići do zemlje- domaćina T&T međunarodnog
natjecanja do 15. rujna 2019. godine. Sastanci međunarodnog povjerenstva za
izbor najbolje slikovnice održavat će se 17., 18. i 19. listopada u Bruxellesu.
Ustanova i osoba za kontakt: ONA National Work of the Blind -Sandrine
Pironet

Članak 8.

Međunarodno povjerenstvo sastavljeno od utemeljitelja i članova Typhlo
& Tactusa (Francuska, Belgija, Finska, Italija, Nizozemska, Poljska, Češka,
Ujedinjeno Kraljevstvo) sastat će se i izabrati pobjedničke slikovnice među
prethodno izabranima na državnim prednatjecanjima. Država domaćin može
predložiti osobe oštećena vida koje mogu pomoći povjerenstvu u izboru, ali
same ne glasuju.

Članak 9.

Sastav povjerenstva: Svaku od navedenih država predstavlja jedan član
ili članica povjerenstva. Niti jedna druga osoba ne smije davati savjete
članovima povjerenstva niti glasovati. Iz navedenog se izuzimaju Pietro
Vecchiarelli – savjetnik za tehnička pitanja i Philippe Claudet- utemeljitelj T&T-
a. Oni također ne glasuju.

Članak 10.

Predsjednica Povjerenstva zadužena je za pravilan tijek natjecanja.
Predsjednica ima ovlast ukloniti svaki zastoj koji onemogućava nesmetan tijek
natjecanja. Također ima obvezu pronaći rješenje u slučaju izjednačenih glasova.
Pietro Vecchiarelli pomaže predsjednici u izvršavanju njezinih dužnosti, ali ne
glasuje.

Članak 11.

Svi članovi Povjerenstva obvezni su prisustvovati radu Povjerenstva od
početka do kraja. Djelomična sudjelovanja su neprihvatljiva. Članovi
Povjerenstva glasuju uzastopnom eliminacijom. Pobjednička slikovnica bira se
najvećim brojem glasova.

Članak 12.

Članovi Povjerenstva biraju tri nabolje slikovnice koje će biti nagrađene.
Osim nagrade za prva tri mjesta, dodjeljuje se „Nagrada od srca“ koju svaki član
Povjerenstva dodjeljuje jednoj od svih pristiglih slikovnica.

Članak 13.

Predsjednica Povjerenstva objavit će rezultate zadnjeg dana natjecanja.
Rezultati će biti objavljeni na mrežnoj stranici T&T-a. Slikovnica nagrađena
prvom nagradom dobiva trofej, kao i ček na iznos o kojem odlučuje zemlja-
domaćin natjecanja.

Članak 14.

U roku od jednog mjeseca nakon objave rezultata, sve će slikovnice biti
vraćene T&T-ovoj kontakt osobi za svaku državu. Pobjednička će slikovnica biti
pohranjena u T&T pismohrani koja se nalazi u Muzeju taktilne slikovnice u
Dijonu (Francuska).
Plakat koji prikazuje sve radove bit će poslan u svaku zemlju- sudionicu.
Nagrađene slikovnice bit će izložene na mrežnoj stranici T&T-a.

Članak 15.
Svakoj slikovnici mora biti priloženo sljedeće:
1) Ispunjena prijavnica

2) Kopija teksta priče prevedena na engleski i/ili francuski jezik, osim ako
je tekst originalno napisan na jednom od tih jezika.
3) Dozvola izdavača (za prilagodbe slikovnica koje se već nalaze na
tržištu).

Članak 16.

Slikovnice se na natjecanje smiju slati samo jednom.

Članak 17.

Typhlo & Tactus grupa zadržava prava ispravljanja ili dodavanja sadržaja
ovih pravila, kao i prava na odgodu i otkazivanje natjecanja. Typhlo & Tactus
grupa organizira natjecanje na neprofitnoj osnovi i ne snosi odgovornost za
nastale troškove. Konkretno, grupa nije odgovorna za troškove natjecatelja koji
ne mogu biti nadoknađeni ni pod kojim okolnostima.

Članak 18.

Sudjelovanje u natjecanju podrazumijeva prihvaćanje i pridržavanje svih
navedenih pravila.

Članak 19.

Organizator ne preuzima odgovornost za štetu nastalu na slikovnicama
tijekom natjecanja ili njihova putovanja.

Članak 20.

T&T svakoj kontakt osobi za pojedinu državu šalje obrazac s tablicom za
popis slikovnica koje ju predstavljaju, kao i obrazac s tablicom za popis članova
povjerenstva u toj državi. Kontakt osoba mora poslati oba obrasca prije
sastanka međunarodnog Povjerenstva. Države koje ne pošalju potpunu
dokumentaciju bit će isključene iz daljnjeg natjecanja.

VAŽNE NAPOMENE:

 1. Pažljivo zamotajte slikovnice kako biste bili sigurni da će neoštećene
  stići na odredište.
 2. Pazite da slikovnice budu poslane prije datuma navedenog u ovim
  pravilima, kao i da zajedno sa slikovnicama budu poslani tekst
  slikovnice na posebnom papiru s prijevod na engleski/francuski i
  prijavnica za natjecanje s adresom za povratak slikovnice. Prijavnica
  (entry form) se nalazi na
  http://www.tactus.org/REGISTRATION%20FORM%202019.pdf
 3. Pisanu dozvolu izdavača ako je riječ o slikovnici koja se već nalazi na
  tržištu
  4.
  Dodatak pravilima za Republiku Hrvatsku:
  Čl. 21.

Na prednatjecanju mogu sudjelovati samo oni radovi koji su napravljeni
isključivo za ovo prednatjecanje. Radovi nastali na radionicama pod stručnim
vodstvom, oni koji se već nalaze u bibliotekama ili su već u sklopu ranijih
projekata podijeljene djeci oštećena vida ne mogu sudjelovati u
prednatjecanju. Ako budu poslani, bit će isključeni iz natjecanja.

Čl. 22.

Svi radovi šalju se na prednatjecanje pod šifrom. Šifra je
peteroznamenkasti broj i riječ do sedam slova.

Sretno i hvala na sudjelovanju!